top of page

POLITYKA PRYWATNOŚCI


Dla strony internetowej: https://www.bmcpolska.com/

 

1. Wprowadzenie
Dzięki korzystaniu z naszej strony internetowej, akceptujesz postanowienia niniejszej Polityki Prywatności. Jeśli nie zgadzasz się z naszą polityką, prosimy o opuszczenie strony.

 

2. Administrator Danych
Firma: BMC PL
Adres: 02-467 Warszawa, ul. Stawy 5
NIP: 5223154151
Telefony: +48 22 571 80 77, +48 506 691 996, +48 690 270 141
Email: biuro@bmcpolska.com

 

3. Czym jest RODO?
RODO to Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych. Nasza firma przestrzega wszystkich wymogów RODO.

 

4. Jakie dane zbieramy?
Mogą to być dane zbierane podczas zapisywania się do newslettera, korzystania z formularza kontaktowego, prośby o przedstawienie oferty, zawarcia i realizacji umowy, zapisywania się na listę oczekujących na produkt lub umieszczania komentarza na blogu

 1. W JAKIM CELU ZBIERAMY TWOJE DANE?

  1. Informacje ogólne

  2. Dane zbierane podczas rejestracji

  3. Logowanie poprzez konto na Facebooku

  4. Dane zbierane automatycznie

  5. Cele przetwarzania danych zebranych automatycznie

  6. Pozostałe dane

 2. NA JAKIEJ PODSTAWIE PRZETWARZAMY TWOJE DANE?

  1. Przetwarzanie danych na podstawie zgody

  2. Przetwarzanie danych na podstawie umowy

  3. Obowiązek prawny

  4. Prawnie uzasadniony interes realizowany przez nas lub przez osobę trzecią

 3. ZAKRES PRZETWARZANIA DANYCH

BMC PL przetwarza dane osobowe Użytkowników w zakresie niezbędnym do realizacji usług, zawierania umów oraz obsługi klienta. Wszystkie działania przetwarzania danych są zgodne z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (RODO).

a) Cel przetwarzania: Dane są przetwarzane w celu świadczenia usług, realizacji umów, obsługi klienta oraz w celach marketingowych, o ile Użytkownik wyrazi na to zgodę.

b) Podstawa prawna przetwarzania: Dane są przetwarzane na podstawie zgody, w ramach zawartej umowy lub w oparciu o prawnie uzasadnione interesy realizowane przez Administratora, zgodnie z art. 6 RODO.

c) Okres przechowywania danych: Dane osobowe są przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów, dla których zostały zebrane, a po tym czasie przez okres wymagany przez przepisy prawa, w tym przepisy podatkowe i rachunkowe.

d) Odbiorcy danych: Dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom współpracującym z BMC PL w zakresie niezbędnym do realizacji usług, zawierania umów oraz obsługi klienta, w tym dostawcom usług IT, księgowym, firmom kurierskim itp.

e) Prawa osoby, której dane dotyczą: Każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego.

f) Bezpieczeństwo danych: BMC PL podejmuje wszelkie niezbędne środki techniczne i organizacyjne w celu zapewnienia bezpieczeństwa danych osobowych i ochrony ich przed przypadkowym lub umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem.

5. Polityka prywatności a RODO
Chociaż termin "polityka prywatności" nie pojawia się w RODO, jest on ściśle związany z obowiązkami informacyjnymi wynikającymi z RODO. Nasza polityka prywatności spełnia wszystkie wymogi RODO.

 

6. Jakie są Twoje prawa?

Masz prawo do dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego. Wszystkie te prawa wynikają z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych - RODO.

a) Prawo dostępu do danych osobowych: Masz prawo wystąpić do administratora z wnioskiem o udostępnienie danych, które są o Tobie przetwarzane. Administrator jest zobowiązany udzielić odpowiedzi na Twój wniosek i udostępnić kopie przetwarzanych danych.

b) Prawo do sprostowania danych osobowych: Jeśli zauważysz, że Twoje dane są nieprawidłowe lub niekompletne, masz prawo zażądać ich sprostowania lub uzupełnienia.

c) Prawo do bycia zapomnianym: Możesz zażądać usunięcia swoich danych osobowych, jeśli nie ma już podstawy do ich przetwarzania. Jednakże nie zawsze jest to możliwe, np. gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie przepisów prawa.

d) Prawo do ograniczenia przetwarzania: W pewnych sytuacjach możesz zażądać ograniczenia przetwarzania swoich danych, np. gdy kwestionujesz prawidłowość przetwarzania.

e) Prawo do przenoszenia danych: W przypadkach określonych w RODO masz prawo zażądać, aby Twoje dane zostały przekazane innemu administratorowi w formacie umożliwiającym ich automatyczne przeniesienie.

f) Prawo do sprzeciwu: Możesz wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych, jeśli odbywa się to na podstawie interesu publicznego lub prawnie uzasadnionego interesu administratora. Jeśli Twoje dane są przetwarzane w celach marketingowych, masz prawo wnieść sprzeciw w każdym momencie.

g) Prawo do niepodlegania decyzjom opartym wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu: Dotyczy to sytuacji, gdy na podstawie automatycznego przetwarzania Twoich danych podejmowane są decyzje, które mają dla Ciebie skutki prawne lub w inny istotny sposób na Ciebie wpływają.

 

7. Aktualizacja polityki prywatności
Regularnie aktualizujemy naszą politykę prywatności, aby była zgodna z obowiązującymi przepisami prawnymi.

 

8. Kontakt
W przypadku pytań dotyczących naszej polityki prywatności, prosimy o kontakt pod wskazanym wyżej adresem e-mail biuro@bmcpolska.com..

bottom of page